Czy potrzebujecie miejsc parkingowych dla swoich klientów, gości lub pracowników? Możemy dla Was zbudować wielopoziomowy parking, który spełni wszystkie Wasze wymagania!

Dość często parking samochodowy musi powstać na małej działce lub niewielkiej powierzchni między budynkami. Wielopoziomowy, stalowy, otwarty i zadaszony parking umożliwia pomieszczenie maksymalnej liczby miejsc parkingowych na minimalnej powierzchni bazowej.

To optymalne, indywidualne, funkcjonalne oraz oszczędne rozwiązanie, które może też być wyposażone w windy samochodowe, miejsca postojowe dla ciężarówek na parterze, a nawet lądowiska helikopterowe na dachu konstrukcji.

Im bardziej skomplikowane wymagania klienta, tym bardziej innowacyjne rozwiązania.


Wielopoziomowe, stalowe, otwarte
i zadaszone parkingi samochodowe

Stal jest solidnym, mocnym i trwałym materiałem. Co więcej, jest ekonomiczna i przyjazna dla środowiska. Opracowane zostały systemowe produkty ze stali, które idealnie do siebie pasują, a jednocześnie mogą być łączone w różnorodne kombinacje. Przy wykorzystaniu zalet konstrukcji systemowych i zachowaniu wysokiej jakości produktu, oferujemy indywidualne podejście do każdego projektu i najwyższy poziom obsługi
w­ celu osiągnięcia zakładanego przez klienta rezultatu. W tym wszystkim jesteśmy uczciwi: po intensywnej fazie doradczej, przygotowujemy Państwu pełną ofertę cenową. Jeżeli Państwo zdecydują się na budowę wielopoziomowego stalowego parkingu zadaszonego, to wykonamy projekt techniczny oraz na bazie Waszego upoważnienia uzyskamy ostateczne pozwolenie na budowę i w ustalonym, najkrótszym możliwym czasie zrealizujemy inwestycję „pod klucz” i oddamy Państwu gotowy parking do eksploatacji zgodnie z wymogami prawa.


Optymalne rozwiązania dopasowane do indywidualnych wymagań

Funkcjonalność i oszczędność są priorytetami dla każdego budynku użytkowego.My naszym klientom dodatkowo oferujemy atrakcyjny
i indywidualny projekt architektoniczny oraz gotowość zastąpienia inwestora we wszystkich procedurach administracyjnych wymaganych przy tego typu inwestycjach.

System, który oferujemy pozwala na zastosowanie minimalnej liczby słupów pośrednich. Duże rozpiętości umożliwiają optymalne wykorzystanie przestrzeni oraz większy komfort dla kierowców, a sam parking wydaje się optycznie większy, jaśniejszy i otwarty. To wszystko pozwala na lepszą widoczność, tym samym jest bezpieczniejsze dla ludzi i pojazdów.

Każdy projekt parkingu wielopoziomowego przygotowujemy jako nowy, niezależny projekt, który zawsze musi być zgodny z indywidualnymi wymaganiami klienta. Na podstawie planowanego natężenia ruchu w danym budynku oraz przepisów ruchu drogowego obowiązującego w danym kraju, powstaje szczegółowy plan strefy parkowania. Na wstępnym etapie procesu planowania przedstawiamy klientowi wizualizację obiektu. Nasi architekci tak zaprojektują elewacje, żeby były on odpowiednie dla danej lokalizacji.

Inwestor zawsze może mieć wpływ na efekt pracy naszych specjalistów, bo w ramach projektu przewidujemy możliwość praktycznie dowolnych zmian w architekturze obiektu, o ile tylko będzie to zgodnie z wymogami projektu technicznego oraz z formalnymi wymogami architektonicznymi obowiązującymi w jest miejscu lokalizacji parkingu.

Konstrukcja nośna składa się ze słupów i dźwigarów z profili gorącowalcowanych. Wszystkie elementy są wytwarzane pod konkretne zamówienie. Nawet otwory pod śruby i wkręty są wykonywane fabrycznie, bo gwarantuje to szybki, dokładny i przede wszystkim bezbłędny montaż pakingu na placu budowy.

Stropy wykonane są z użyciem prefabrykowanych blach trapezowych, które umożliwiają szybki montaż i wykonanie płyty żelbetowej. Takie rozwiązanie łączy
w sobie zalety tradycyjnej konstrukcji stalowej i żelbetowej: krótki czas montażu i niski ciężar własny.

Sufit może być wykonany
z elementów o różnych kolorach powłok na każdym poziomie, co ułatwia orientację w budynku.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom parkingu, montujemy solidne bariery ochronne. Ponadto projekt elewacji może być,
w zależności od życzeń klienta:
z eleganckimi elementami konstrukcyjnymi,
z zielenią porastającą fasadą,
z elementami drewnianymi, kamiennymi lub z innych materiałów, które mogą nadać ciekawy wyraz architektoniczny.

W efekcie uzyskujemy doskonałą symbioza design’u, funkcjonalności
i ekonomiki. Oferowane przez nas wielopoziomowe, stalowe parkingi zadaszone są tanie, wygodne
w użytkowaniu i po prostu ładne.


Konstrukcja parkingu

Parking jest otwarty, jeśli spełnia następujące warunki:

 •  całkowita powierzchnia otwarta (na każdym poziomie) jest większa niż 35% całej powierzchni ścian
 •  odległość pomiędzy ścianami z otworami – do 100m
 •  na każdym poziomie istnieją dwie naprzeciwległe ściany z otworami


Przewaga stalowych parkingów w 6 punktach:


1. Lekka struktura:

bardzo lekka konstrukcja oznacza szybsze i tańsze fundamentowanie


2. Szybki montaż

prawie wszystkie elementy są przygotowane w fabryce, a zatem nakład pracy na budowie jest minimalny  szybszy montaż oznacza szybszy zwrot inwestycji


3. Rozpiętość stropów

do 16m


4. Adaptowalność

 • rozwiązania ze stali są zawsze efektywne, nawet jeśli dostęp do placu budowy jest skomplikowany
 • wysoka modularność daje możliwość łatwej rozbudowy lub pozwala zdemontować budowlę


5. Przyjazna użytkownikom

 • mały przekrój słupów zapewnia większe bezpieczeństwo, łatwiejszy wjazd i parkowanie
 • lepsza widoczność
 • mniejsza liczba słupów


6. Ekonomiczne rozwiązania

duże rozpiętości belek (16m) zapewniają optymalną ilość miejsc parkingowych

Wiele krajów zatwierdziło już konstrukcje stalowe dla otwartych parkingów (np. Niemcy: bez wymagań pożarowych, Luksemburg: bez wymagań pożarowych, Francja: odporność ogniowa wg aktualnych, liberlanych przepisów). W Polsce odporność ogniowa musi spełniać wymagania aktualnych przepisów (min. § 218 i § 275 Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki z dnia 12 marca 2009).

Koncepcje rozplanowania parkingu

1. Różne typy ukształtowania przestrzeni parkingowej

2. Różne typy ukształtowania ramp zjazdowych

Pozostałe informacje


Rozwiązanie techniczne: obciążenia

1. Obciążenia użytkowe zgodnie z normami wynoszą nie niej niż 2.5KN/m² (jeżeli weźmiemy pod uwagę miejsce parkingowe o pow 12.5m², oznacza to auto o masie 3.12 tony).

2. Stropy wykonane są z belek zespolonych z blachą szalunkową i betonem (zespolenie belek stalowych z betonem odbywa się poprzez specjalne sworznie grzybkowe).

3. Szczególne środki ochrony przeciwpożarowej. Wielopoziomowe, stalowe, otwarte i zadaszone parkingi spełniają wszystkie niezbędne wymagania ochrony przeciwpożarowej ze względu na swą konstrukcję. Elewacja na każdym poziomie parkingu posiada wystarczającą liczbę otworów, aby zapewnić stałą wentylację budynku. Uwzględniają konieczność wypełnienia betonem przestrzeni pomiędzy półkami słupa, zespolenia wszystkich belek
i zastosowania dodatkowych prętów stalowych w stropie.

4. Warstwy wierzchnie stropów żelbetowych mogą być wykonane z asfaltu (niższa jakość i większe obciążenie konstrukcji oraz trudniejsza konserwacja) albo z żywic lub betonu (wyższa jakość i mniejsza grubość, a zatem mniejsze obciążenie konstrukcji oraz łatwiejsza konserwacja ale większy koszt budowy).


Utrzymanie wielopoziomowego stalowego parking zadaszonego

Zastosowanie wysokiej jakości materiałów, zaawansowanych technologii oraz najwyższych standardów projektowania i produkcji pozwala zminimalizować wpływ czynników atmosferycznych i innych czynników środowiskowych na konstrukcję stalową. Systematyczny przegląd obiektu zgodnie z planem jego utrzymania dodatkowo zwiększa trwałość parkingu. Chętnie udzielimy Państwu kilku wskazówek technicznych dotyczących utrzymania budynku, które pozwolą zredukować czas i koszty do minimum.


Dodatkowe możliwości

Już Państwo wiecie, że oferujemy solidne, opłacalne i bezpieczne rozwiązania wielopoziomowych, stalowych, otwartych i zadaszonych parkingów samochodowych. Swoboda w projektowaniu oraz dowolność
w wyborze materiałów pozwalają przygotować projekt parkingu zgodnie
z Państwa życzeniem, dostosowanym do określonej, często istniejącej zabudowy lub działki.

W razie takiej potrzeby możemy zaproponować zbudowanie w strukturze parkingu stalowego wind samochodowych, które pozwalają zwiększyć powierzchnię użytkową parkingu. Uzupełnieniem oferty może być myjnia samochodowa lub stacja paliw, które mogą powstać w sąsiedztwie parkingów. Dodatkowo, istnieje wiele rożnych sposobów, aby zaplanować przepływ ruchu w obrębie budynku, biorąc pod uwagę wejście, rampy, miejsca parkingowe itp.


Koszty konstrukcji

Wykonanie samej konstrukcji stalowej parkingu wielopoziomowego kosztuje przeciętnie około 5000 euro za miejsce postojowe (€/mp). Wykorzystując bardzo oszczędne rozwiązania konstrukcyjne, koszt samej konstrukcji stalowej może się obniżyć do 3000 €/mp. Mając na uwadze wymogi lokalne, zakres instalacji dodatkowych, podwyższony komfort oraz aspekty estetyczne, należy liczyć się jednak liczyć ze wzrostem tej wartości. Analizy wykazują jednak niezbicie, że parkingi wykonane na bazie szkieletu stalowego są najbardziej opłacalne. Konstrukcje te wykazują się zazwyczaj wysokim stopniem prefabrykacji, co skraca czas budowy, a co za tym idzie pozwala na szybszy zwrot poniesionych nakładów.

Warto też rozważyć korzyści ekonomiczne wynikające z realizacji dodatkowych funkcji w obiekcie, takich jak stacje benzynowe z serwisem, myjnie, małe punkty handlowe itp. Wprowadzenie tych dodatkowych funkcji zwiększa co prawda koszt inwestycji, ale znacznie podnosi atrakcyjność obiektu i przyczynia się do zwiększenia dochodów, a zatem poprawia opłacalność całego przedsięwzięcia.

Wymogi administracyjne stojące przed inwestorem

W zakresie procedury administracyjnej wymaganej do tego, żeby na danej nieruchomości można zbudować wielopoziomowy, stalowy, otwarte
i zadaszony parking samochodowy trzeba:

 • przygotować założenia projektowe w sposób określony w stosownym rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 •  zbadać czy projekt może znacząco oddziaływać na środowisko, a jeżeli tak, to uzyskać decyzję środowiskową
 •  w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru, na którym ma być lokalizowany parking należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.
 •  w zależności ord rodzaju gruntu na którym będzie zlokalizowana inwestycja należy uzyskać decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej.
 •  uzyskać oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki na której ma być posadowiony parking z drogą publiczną.
 • uzyskać stosowne decyzje administracyjne na odprowadzenie ścieków
  i wód opadowych.
 • w przypadku lokalizacji inwestycji w obszarze wpisanym do rejestru zabytków należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie od wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie tych robót budowlanych.
 • uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych plan zagospodarowania i plan zabezpieczenia ppoż. uzyskać ostateczne pozwolenie na budowę.
 • po wybudowaniu parkingu uzyskać pozwolenie na jego użytkowanie.

Możemy Państwa zastąpić w całym zakresie wszystkich procedur administracyjnych, ale wymaga to udzielnie nam stosownych i formalnych pełnomocnictw, co najmniej notarialnie potwierdzonymi podpisami osób uprawnionych do reprezentowania inwestora.

Zapraszamy do współpracy

Czy potraficie Państwo wyobrazić sobie swój parking? Jakie są Wasze oczekiwania? Jakie usługi chciałbyś zaoferować użytkownikom parkingu?
Jeżeli tak, to zapraszamy do wspólnego poszukiwania najlepszych dla Was rozwiązań.

Oferujemy:

 • Usługi doradcze,
 • Przygotowanie koncepcji,
 • Wykonanie projektu technicznego,
 • Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę,
 • Koordynacja projektu i nadzór na wykonawstwem,
 • Budowę parkingu w stanie „pod klucz”,
 • Oddanie parkingu do eksploatacji,
 • Serwis i utrzymanie budynku.
Wszelkie prawa zastrzeżone - ABH Investments 2016 Everywhere Studio