OFERTA SPRZEDAŻY
NIERUCHOMOŚCI W MNIKOWIE Z MOŻLIWOŚCIĄ JEJ ZABUDOWY

Spółka ABH Investments Sp. z o.o. oferuje sprzedaż nieruchomości gruntowej, gotowej pod zabudowę. Działka nr 2121/7 o pow. 1,072 ha położona jest w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – strefie ekonomicznej w Mnikowie w gminie Liszki, w powiecie krakowskim. Teren pod inwestycję znajduje się zaledwie 20 km od centrum Krakowa i przeznaczony jest do zabudowy obiektami produkcyjnymi lub/i magazynami.

Informacje
na temat nieruchomości

Działka nr 2121/7 o pow. 1,0720 ha położona jest w miejscowości Mników w podkrakowskiej gminie Liszki. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się inwestycje produkcyjno-usługowe, tereny niezagospodarowane, pojedyncza zabudowa mieszkaniowa oraz tereny użytkowane rolniczo. Teren działki jest płaski, co znacząco ułatwia jej zabudowę zgodnie z przeznaczeniem inwestora. Działka posiada nieregularny kształt, widoczny na załączonej mapie poglądowej.

Teren inwestycyjny położony jest zaledwie:

  • 3 km od autostrady A4,
  • 9 km od lotniska im. Jana Pawła II w Balicach,
  • 13 km od krakowskiej dzielnicy Bronowice,
  • 20 km od ścisłego centrum Krakowa.

Ekosystem biznesowy aglomeracji krakowskiej daje przyszłemu inwestorowi możliwość szybkiego dostępu do infrastruktury logistycznej, instytucji administracyjnych oraz centrów naukowych i kulturalnych.

Przykładowy projekt zagospodarowania
nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana. Załączone zdjęcia stanowią wizualizację tego, jak może wyglądać finalna realizacja z przykładowymi budynkami, parkingiem i drogami dojazdowymi.

Na załączonych zdjęciach prezentujemy przykładowy plan zagospodarowania terenu w wariancie zabudowy działki podzielonej na części po ok 0,5 ha. Na każdej z tych części może zostać zbudowany niezależny obiekt produkcyjno – magazynowy wraz z częścią biurową o pow. zabudowy  2000 m2 i pow. użytkowej do 2500 m2 (w zależności od ilości kondygnacji części biurowej).

W ramach dodatkowej usługi oferujemy możliwość zaprojektowania i kompleksowej zabudowy działki. Możemy wybudować obiekt magazynowy zgodny z wymogami zmawiającego (obiekt typu BTS). Oferujemy również możliwość zagospodarowania terenu w taki sposób, aby spełnić potrzeby klienta w zakresie produkcji, transportu i logistyki. Jako spółka ABH Investments, mamy doświadczenie w powyższym zakresie i portfolio udanie zrealizowanych inwestycji.

Stan techniczny
nieruchomości

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej dz. Nr 1523/18 w Mnikowie. Media dostępne są z terenu sąsiednich działek.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki dla części wsi Mników – obszar 2, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLV/508/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 04.06.2018 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia12.06.2018 r. poz. 4241), działka nr 2121/7, położona w Mnikowie, znajduje się na terenie produkcyjno-usługowym P/U1.

Wizualizacje

Wszelkie prawa zastrzeżone - ABH Investments 2016 Everywhere Studio