Informajca dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo, od dnia 25 maja 2018 roku zmieniły się przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, gdyż do stosowania weszło unijne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. „RODO” oraz nowa ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku. Wobec powyższego, zgodnie z art. 13 RODO chcielibyśmy przekazać Państwu najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu w tym zakresie praw:

1). Administratorem danych osobowych klientów/kontrahentów jest spółka pod firmą ABH INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 30-443 Kraków, ul. Marcika 12, KRS 0000482550, NIP: 6263013552, e-mail: biuro@abh-investments.pl („Administrator danych”)

2). Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, dlatego, że zawarliśmy umowę lub jest Pani/Pan przedstawicielem/ pełnomocnikiem/ doradcą naszego klienta/kontrahenta z którym zawarliśmy umowę lub w związku z charakterem prowadzonej przez nas działalności gospodarczej pozostajemy w kontakcie (w tym w szczególności w związku z zamiarem zawarcia umowy/dostawy, realizacją procedur związanych z obsługą roszczeń w zw. z zawartą umową w celu zapewnienia Pani/Panu bezpieczeństwa oraz pracownikom i innym osobom przebywającym na terenie naszych biur poprzez monitoring biur itp.), co na gruncie art. 6 ust. 1 RODO stanowi podstawę do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3). Pani/Pana dane osobowe udostępniane są przez Administratora danych następującym kategoriom podmiotów:

(i) naszym partnerom i podwykonawcom, którzy współpracują z Administratorem danych w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w tym w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy, która już została zawarta, podmiotom świadczącym usługi IT, finansowe, księgowe, prawne, doradcze, projektowe, marketingowe, pocztowe itp. oraz

(ii) podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4). Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane do czasu wykonania umowy, a po jej wykonaniu do czasu przedawnienia roszczeń Administratora danych i w stosunku do niego, w tym z tytułu zobowiązań podatkowych, a tam gdzie podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda – do czasu jej odwołania.

5). W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, każda taka zgoda może być przez Panią/Pana wycofana w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

6). Przez okres, w którym Państwa dane są przetwarzane przysługuje Państwu prawo:

(i) dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania,

(ii) ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych,

(iii) przeniesienia danych do innego administratora,

(iv) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

(v) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7). Podanie nam Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale wyjaśniamy, że bez Pani/Pana danych zawarcie, a następnie wykonanie umowy, może okazać się niemożliwe (np. podanie niektórych danych w tym np. imienia i nazwiska i adresu jest warunkiem zawarcia lub wykonania przez nas umowy) lub utrudnione (np. niepodanie nam danych w postaci maila czy telefonu uniemożliwi nam realizowanie kontaktu z ich wykorzystaniem).

8). Serwery, z których korzystamy zlokalizowane są na terenie EOG, nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza ten obszar.

9). Nie przetwarzamy Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

Polityka prywatności

1). Podmiotem zamieszczającym na teleinformatycznym urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ABH INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 30-443 Kraków, ul. Marcika 12.

2). Strona zasada.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

Nazwa cookie Rodzaj Cel i zawartość
__utmz trwały przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik
__utma trwały przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika
__utmb trwały przechowują czas wizyty/przebywania na stronie
__utmc trwały przechowują czas wizyty/przebywania na stronie

3). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej abh-investments.pl

4). Użytkownik końcowy ma możliwość samodzielnego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji jakie stanowią pliki cookies, za pomocą zmiany ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

5). Użytkownik może w każdym czasie zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookies poprzez konfigurację ustawień w przeglądarce internetowej na używanym telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej zasada.pl. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce może mieć wpływ na funkcjonowanie plików cookies na innych odwiedzanych stronach internetowych.

6). Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego ani oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

7). ABH INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.

8). Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane również przez współpracujących z ABH INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reklamodawców oraz partnerów.

9). Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl.

Wszelkie prawa zastrzeżone - ABH Investments 2016 Everywhere Studio